Mine værktøjer
Oversigt
 

Forvarmet slam sætter skub i gasproduktionen

Arkiveret under
Forskere ved Sveriges Tekniske Forskningsinstitut har gennemført en række studier, der viser, at biogasproduktionen fra spildevandsslam kan øges med næsten en fjerdedel, hvis slammet forvarmes ved 100 °C. Studierne er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det har været vanskeligt at skaffe ensartet slam til de mange forsøg.

Nyhedsbrev_28-2012_01.pdf — PDF document, 44 kB (45380 bytes)

Handlinger tilknyttet webside