Mine værktøjer
Oversigt

Abonnement på elektronisk udgave:

Tegn abonnement

Afmeld abonnement

Ret emailadresse

 

 

Abonnement på FiB

Nyhedsbrevet FiB bringer løbende nyt om forskning og udvikling inden for bioenergi,brint og brændselsceller. Nyhedsbrevet har til formål at forbedre kommunikationen mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med at skaffe investorer, belyse hvilke projekter der bliver til en god forretning, følge op på igangværende projekter, samt indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye projekter.

FiB udkommer ti gange om året og udgives af BioPress med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Handlinger tilknyttet webside