Mine værktøjer

Om FiB

FiB har til formål at forbedre kommunikationen mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med at skaffe investorer, belyse hvilke projekter der bliver til en god forretning, følge op på igangværende projekter, samt indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye projekter.

FiB udkommer ti gange om året og udgives af BioPress med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). På hjemmesiden er der mulighed for at downloade de seneste nyhedsbreve og de tidsskrifter, som blev udsendt frem til 2019. Derudover kan de enkelte artikler downloades, ligesom der findes en oversigt over afsluttede projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller.

BioPress
Redaktør Torben Skøtt
Strandskadevej 7
8250 Egå
Tlf. 4051 8507
ts@biopress.dk

Handlinger tilknyttet webside