Mine værktøjer

Tidsskrifter og nyhedsbreve

Her har du mulighed for at downloade tidsskrifter og nyhedsbreve fra 2004 og frem til i dag.

FiB stod oprindelig for Forskning i Bioenergi, men fra april 2010 er området udvidet til også at omfatte brint og brændselsceller.

Tidsskriftet FiB blev udsendt i perioden fra april 2004 til januar 2019. I de første år blev der udsendt seks numre om året, men fra april 2007 blev antallet reduceret til fire numre om året. Bladet udkom i både en trykt og elektronisk udgave.

Nyhedsbrevet blev udsendt første gang i april 2009 og udkommer fortsat i elektronisk form ti gange om året.

Bioenergy Research er en engelsk version af tidsskriftet, der blev udsendt i perioden fra april 2004 til januar 2009. Bladet findes kun i en elektronisk udgave.

Handlinger tilknyttet webside