Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 98 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

EUDP har 180 millioner kroner klar til ny innovativ energiteknologi
EUDP har i år allerede uddelt 191 millioner kroner til nye innovative projekter inden for energiteknologi. Næste ansøgningsfrist er den 7. september klokken ...
400 millioner til EUDP i 2018
EUDP får 200 millioner kroner fra forskningsreserven og kommer dermed op på 400 millioner kroner i 2018. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til ...
EUDP støtter 55 nye projekter
EUDP har for nylig givet tilsagn om 153 millioner kroner i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. I alt er 30 projekter støttet. Herudover ...
EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg
EUDP-sekretariatet flyttede den 1. maj fra København til Esbjerg. Flytningen har medført udskiftninger i medarbejderstaben, men nu er sekretariatet på plads og ...
Forlig om energiforskningen: EUDP halveres
Alle Folketingets partier står bag en aftale om fordeling af forskningsreserven for 2016 på 671 millioner kroner. EUDP står fortsat til at blive halveret, og ...
Nye projekter under Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd har for nylig valgt at støtte 33 projekter inden for teknologi og produktion. Ud af en samlet bevilling på 163 millioner kroner går godt ...
Interessen for at søge EUDP-midler har aldrig været større
EUDP har i september modtaget ansøgninger om støtte for knap en milliard kroner. Samlet set slår de to ansøgningsrunder i 2020 alle rekorder for ansøgte ...
Tilskud til forskning i bæredygtig produktion af biomasse
Befolkningstilvækst og klimaforandringer skaber behov for øget produktion af fødevarer og biobaserede produkter. 21 europæiske lande er nu gået sammen og ...
1200 nye elbiler på danske veje
Biler, der kører på el og brint, får nu ekstra medvind. I december uddelte Energistyrelsen cirka 31 millioner kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af ...
Bioenergien blev topscorer hos Energinet.dk
Bioenergien blev den absolutte topscorer ved fordelingen af PSO-midlerne til forskning og udvikling i 2007. Knap halvdelen af den samlede ramme på 130 ...
Bioenergy came in first place at Energinet.dk
Bioenergy was the true winner at the distribution of PSO-funds for research and development for 2007. Almost half of a total budget of DKK 130 million was ...
EUDP skal afløse EFP
Nyt forskningsprogram med vægt på demonstrationsprojekter skal afløse det gamle Energiforskningsprogram.
EDDP is to replace ERP
New research programme focused on demonstration projects is to replace the old Energy Research Programme.
Flere penge til demonstrationsanlæg
Med vedtagelsen af den nye EUDP-lov får udviklingen af nye energiteknologier et markant løft, og det bliver betydelig lettere at få støtte til ...
More money for demonstration plants
By passing the new law of EUDP, the development of new energy technologies are given a notable boost, making it markedly easier to obtain financial support for ...
Haves: 31 milliarder kroner
Forsknings- og Innovationsstyrelsen stiller skarpt på de aktuelle muligheder for at søge EU-støtte til miljø- og energiprojekter. Det sker på to temamøder den ...
We have: DKK 31 billion
The Danish Agency for Science, Technology and Innovation is looking to explore current possibilities of applying for EU subsidies for environmental and ...
50 millioner til biobrændstoffer
Energistyrelsen har for nylig bevilget 50 millioner kroner til to projekter, der skal gøre det muligt at producere ethanol på basis af affald og restprodukter ...
DKK 50 million for biofuels
Recently, the Danish Energy Authority awarded DKK 50 million to two projects with a view to facilitating ethanol production based on waste and residual ...
Støtte til ny energiteknologi
Med det nye EUDP-program bliver det muligt at søge om støtte til energiforskningsprojekter flere gange om året. Onsdag den 5. marts var der ansøgningsfrist for ...
Funding for new energy technology
The new EUDP program makes it possible to apply for grants for energy research projects several times a year. Whereas Wednesday, March 5th, was the deadline ...
Ny tilskudsordning kan give forgasningteknologien et løft
Over de næste fire år bliver der afsat 100 millioner kroner til demonstration af mindre VE-teknologier. Som noget nyt kan ordningen bruges til driftstilskud, ...
New grant scheme can give the gasification technology a lift
Over the next four years, DKK 100 million will be allocated for demonstration of minor renewable energy technologies. As something new, the scheme can be used ...
Danmark får færre forskningsmidler fra EU
Dansk forskning skal blive bedre til at få del i EU’s mange penge til forskning og teknologisk udvikling. Det viser en ny rapport fra Forsknings- og ...
Denmark is getting fewer research funds from the EU
Danish research has to become better in order to get a share of the EU's significant funds for research and technological development. This is established in a ...
37 millioner fra PSO til bioenergi
Elbiler og brændselsceller blev de store topscorer ved uddeling af PSO-midlerne for 2009, men bioenergi er også godt repræsenteret med et samlet ...
DKK 37 million from PSO for bioenergy
Electric cars and fuel cells became the major top scorers at the distribution of PSO funds for funds for 2009, but bioenergy is also nicely represented with a ...
Ny ansøgningsrunde til Højteknologifonden og EUDP
Den 27. januar er der ansøgningsfrist om støtte til højteknologiske projekter og platforme, og den 25. februar 2009 er der ansøgningsfrist til EUDP.
New application round for he Danish National Advanced Technology Foundation and EUDP
The 27th of January is the deadline for applications for aid for advanced technological projects and platforms. The deadline for EUDP is the 25th of February ...
Historisk løft til energiforskning
I starten af november faldt forhandlingerne om globaliseringsmidlerne på plads. Det betyder, at der i 2009 vil være afsat 750 millioner kroner til ...