Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 280 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Biogasbusser er bedst
Biogas anbefales som det bedste valg og syntetisk diesel (HVO) som det næstbedste valg ved kommende udbud af busdrift i tre sønderjyske kommuner. Miljøeffekten ...
ComBigaS får fodfæste i Kina
Det kinesiske selskab Greatop har købt halvdelen af den danske biogasvirksomhed ComBigaS, der derved får adgang til et kæmpe marked – ikke blot i Kina, men i ...
Kendt DTU-forsker modtager Grundfosprisen for forskning i bioenergi
Professor Irini Angelidaki, der især er kendt i biogaskredse, modtager årets prestigefyldte Grundfospris på baggrund af hendes mangeårige forskning i at ...
Nordmændene indvier verdens største anlæg til flydende biogas
Sidst på året forventer norske Biokraft at kunne indvie verdens største anlæg til produktion af flydende biogas. Gassen vil på årsbasis kunne erstatte 25 ...
Synergieffekten ved halm og husdyrgødning er undervurderet
Halm giver i sig selv rigtig meget biogas per ton sammenlignet med husdyrgødning, men ikke nok med det. Halm kan også booste gasproduktionen fra gylle – en ...
Biogas og brint kan gøre gasnettet grønt i 2035
Energiforliget i 2012 fik for alvor sat skub i udbygningen af biogasanlæg, og på bare fire år blev biogasproduktionen mere end fordoblet. Hvis den tendens ...
Metanudslip fra skibsmotorer kan ødelægge klimagevinsten ved biogas
Biogas kan være et af de mest effektive virkemidler til at reducere klimabelastningen fra transportsektoren, men når det drejer sig om den tunge transport, ...
Combigas har fået gang i eksporten
Det vestjyske firma Combigas, der for få år siden fik EUDP- støtte til at udvikle et nyt biogaskoncept har for alvor fået gang i eksporten. I dag kan firmaet ...
Nu bliver det lettere at bruge afgasset biomasse som gødning
Restprodukter og biomasseaffald bliver nu nemmere at få ud på markerne som gødning takket være en ny metode, som kan forudsige, hvordan biomassen vil påvirke ...
Nu skal der gøres noget ved de utætte biogasanlæg
Biogas er et effektivt redskab, når det handler om at reducere udslippet af klimagasser, men alt for mange anlæg slipper – uden at vide det – metan ud til ...
Nu bliver det lettere for biogasanlæggene at få fat i det attraktive madaffald
Daka ReFood bygger et komplet behandlingsanlæg, der kan frasortere emballage og andre fremmedlegemer fra madaffald, så den organiske fraktion kan bruges i ...
700 nye arbejdspladser i jyske biogasprojekter
700 nye permanente arbejdspladser bliver et af resultaterne, når ti danske og en række norske og svenske partnere går sammen om et kæmpe biogas- boost i ...
Minister så på biogasanlæg til tang
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøgte for nylig byggepladsen, hvor Solrød Biogas skyder i vejret. Anlægget, der indvies til ...
Biogas til både el og varme
Danmark er godt med, når det handler om at sikre en effektiv udnyttelse af biogasproduktionen, men på europæisk plan kan der opnås betydelige forbedringer ved ...
Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs
Ny politisk aftale afsætter otte millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til foder og biogas. Derudover afsættes der midler til, at ...
Hele Danmarks forbrug af naturgas kan erstattes med biogas
I løbet af de seneste tre år er produktionen af biogas øget lige så meget som i de foregående 30, og inden for en overskuelig fremtid kan vi erstatte hele ...
Halm booster gasproduktion fra gylle
Halm i biogasanlæg giver ikke blot et højt gasudbytte. Det kan også være med til at øge gasudbyttet fra gylle, viser den seneste forskning fra Aarhus ...
Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint og kuldioxid. Gaskvaliteten er ...
Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud. Ved ensilering ...
Maabjerg BioEnergy har fortsat problemer med at transportere gylle i rørledninger
Alvorlige problemer med gylle- og slamledninger har haft store omkostninger for Maabjerg BioEnergy, som nu bestiller syn og skøn.
Kom sukker i gyllen
Ny forskning fra Aarhus Universitet tyder på, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampe – til glæde for biogasanlæg og økologiske ...
Biogas er bedre end sit rygte
Næsten 70 procent af naboerne til eksisterende biogasanlæg oplever ikke lugtgener, og kun 10 procent oplever gener fra tung trafik til og fra biogasanlæggene. ...
Flydende kvælstof fra biogasanlæg
Den 73-årige opfinder Karsten Poulsen, der står bag firmaet GreenAqua Solutions, har udviklet en enkel og effektiv metode til at udvinde kvælstof fra ...
Brødrene Madsen har styr på gassen
Tre brødre med efternavnet Madsen supplerer deres svineproduktion med salg af biogas. Og det går rigtigt godt. En billig opgraderingsteknologi har gjort det ...
Sådan fremtidssikrer du dit biogasanlæg
Effektiv udrådning, genvinding af spildvarme og optimering af logistikken. Det er nogle af de værktøjer, som biogasanlæggene kan bruge til at forbedre den ...
Søpunge kan fordoble produktionen af biogas
Med en samlet investering på 23 millioner svenske kroner over tre år skal det svenske firma Marin Biogas undersøge, hvordan man i praksis kan sætte skub i ...
Norsk teknologi håndterer slam fra 50 millioner mennesker
Norske Cambi har stor succes med deres biogasteknologi, der eksporteres til en lang række lande verden over. Selskabet har for nylig leveret et anlæg til ...
Biogas kan godkendes som 2G biobrændstof
Ny rapport fra Energistyrelsens Biogas Taskforce giver biogasproducenter og energiselskaber praktiske råd til, hvordan de dokumenterer, at biogassen er ...
Den energiuafhængige gård
Ny traktor med biometan i tanken skal være med til at fremme den energiuafhængige gård. Producenten New Holland lover 25-40 procent besparelse i forhold til ...
Nu kan madaffald blive til biogas og gødning
I 1990'erne fik flere kommuner en gevaldig øretæve, da de forsøgte at få gas ud af borgernes madaffald, men i dag fungerer det, og inden for en overskuelig ...