Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 79 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliardgevinst
EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny ...
Skærpede krav til halmfyr udskudt til 2022
Nye EU-krav til udledning af støv fra halmfyr fra årsskiftet ville reelt have betydet et stop for etablering af nye halmfyr. Kravene bliver efter alt at dømme ...
Kold plasma skal rense røgen fra brændeovne
Et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, skal undersøge, om man med såkaldt kold plasma kan fjerne gas- og partikelemissioner fra brændeovne på en effektiv ...
I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas
Sønderborg Fjernvarme har taget en såkaldt multibrændselsovn i brug, der er en kombination af et forgasningsanlæg og en traditionel ovn. Derved kan man bruge ...
Tager til USA for at se på dansk biomasseovn
Flere danske fjernvarmeværker er i dag langt inde i forhandlingerne om at købe en multibrændselsovn – udviklet med støtte fra EUDP. Herhjemme er der opført to ...
Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er ...
Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev ...
Få varme ud af røgen - også ved halmfyring
Med røggaskondensering kan der hentes så meget energi ud af skorstenen, at virkningsgraden for et halmfyret varmeværk kommer op på 100 procent. Suppleres ...
Måbjergværket bliver en del af Maabjerg Energy Concept
DONG Energy har solgt Måbjergværket til forsyningsselskaberne i Holstebro og Struer. Handelen er endnu et skridt mod realisering af det kommende bioraffinaderi ...
Den miljøvenlige brændeovn
Udviklingen af den miljøvenlige brændeovn er rykket et skridt nærmere. Til sommer kan forskere fra Aalborg Universitet præsentere et nyt computerværktøj, der ...
The environmentally friendly wood-burning stove
Development of the environmentally friendly wood-burning stove has moved one step closer. This summer, scientists from Aalborg University can present a new ...
Halmfyrede fjernvarmeværker: Rens røgen og spar på halmen
En ny type skrubberanlæg kan rense røgen effektivt fra halmfyrede fjernvarmeværker og øge virkningsgraden på kedlen med cirka 10 procent. I Øster Toreby på ...
Straw-fired district heating plants: Clean the smoke and economise on the straw
A new type of scrubber facility can clean the smoke from straw-fired district heating plants efficiently and increase the efficiency of the boiler by approx. ...
Skorstensfiltre giver milliardbesparelse
Filtre på skorstene kan fjerne 96 procent af alle partikler fra brændefyring, viser en undersøgelse, som Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøstyrelsen står ...
Chimney filters can save billions
According to a recent survey carried out by the National Environmental Research Institute of Denmark and the Danish Environmental Protection Agency, chimney ...
Udlandet har fokus på forureningen fra mindre anlæg
Det er ikke kun i Danmark, at der er debat om forureningen fra brændeovne og mindre kedelanlæg. Også udlandet har fokus på området, herunder ikke mindst ...
Other countries focusing on pollution from smaller systems
The debate on pollution from wood-burning stoves and smaller boiler systems is not only taking place in Denmark. Other countries, in particular ...
Mere el fra affald
Energinet.dk sætter nu fokus på affaldsområdet med en ny strategi, der blandt andet skal være med til at sikre en langt højere elproduktion fra de ...
More electricity from waste
Energinet.dk are now placing more focus on waste through a new strategy, which, amongst other things, is intended to secure a much higher electricity ...
Danskerne elsker deres brændeovne
Danskerne elsker deres brændeovne – primært fordi det er hyggeligt, men også for at spare penge. Et flertal vil i princippet gerne gøre en indsats for miljøet, ...
Danes love their wood-burning stoves
Danes love their wood-burning stoves - primarily because they give a cosy atmosphere, but also because they help save money. A majority would in principle like ...
Røg fra brændeovne mindre usundt end røg fra biler
80 procent af de indåndede partikler fra brænderøg forlader kroppen igen og efterlader ingen risiko for sygdom, viser svensk doktorafhandling.
Eksperter i forbrænding og forgasning
På forskningscentret CHEC ved DTU Kemiteknik sidder nogle af landets førende forskere inden for forbrænding og forgasning. Centret har ikke mindre end 50 ...
Gyllefibre kan afbrændes i mindre stokerfyr
Mindre stokerfyr kan anvendes til afbrænding af gyllefibre, hvis der samtidig fyres halm ind i kedlen. Energiudnyttelsen er dog begrænset, og man skal ...
To-delt brændkammer giver 30 procent mere el
En gruppe forskere på DTU har i samarbejde med Vølund udviklet et nyt forbrændingssystem, der gør det muligt at øge elvirkningsgraden for affaldsfyrede anlæg ...
Billigere og bedre kedelanlæg
Ved at kombinere forgasning med forbrænding kan man slå flere fluer med ér smæk: Anlægget bliver billigere, udslippet af skadelige stoffer reduceres ...
Brændeovne er blevet mere miljøvenlige
Nye undersøgelser fra DMU peger på, at brændeovne er bedre end deres rygte. Målinger i et område med 200 brændovne i Nordsjælland viser således, at udslippet ...
Hvor farlig er brænderøg?
Debatten om forurening fra brændefyring er atter blusset op, efter at Det Økologiske Råd har stillet forslag om en årlig afgift på 4 – 8.000 kroner for at ...
Renere aske fra affaldsforbrænding
Fraseparering af de fineste askepartikler fra forbrændingsanlæg reducerer risikoen for udvaskning af tungmetaller. Metoden er dog ikke tilstrækkelig effektiv ...
Norsk forsker får pris for at “vende bålet på hovedet”
Edvard Karlsvik fra forskningskoncernen SinTEF fik den 18. januar tildelt Norges nationale innovationspris for udvikling af miljøvenlig brændefyring og for ...