Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 116 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

BioSynergi lukker og slukker
Mangel på tid og kapital har fået en af de mest dedikerede personer inden for forgasningsbranchen, Henrik Houmann Jakobsen, til at kaste håndklædet i ringen og ...
Alverdens fluid bed-eksperter samlet i Skive
Skive Kommune og EUDP var i oktober vært for en workshop om omsætning af biomasse og affald i anlæg af fluid bed-typen. Eksperter fra 17 lande og 44 deltagere ...
Polygeneration – hvad er nu det for noget?
Fremtidens energianlæg skal ikke kun producere el og varme. De skal også producere brændstof, og så skal de kunne omsætte el til brændstof, når der er billig ...
I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas
Sønderborg Fjernvarme har taget en såkaldt multibrændselsovn i brug, der er en kombination af et forgasningsanlæg og en traditionel ovn. Derved kan man bruge ...
Tager til USA for at se på dansk biomasseovn
Flere danske fjernvarmeværker er i dag langt inde i forhandlingerne om at købe en multibrændselsovn – udviklet med støtte fra EUDP. Herhjemme er der opført to ...
Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er ...
Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev ...
GoBiGas er nu koblet på gasnettet
Sveriges største forgasningsanlæg, GoBiGas, der producerer biogas på basis af restprodukter fra skoven, er nu i fuld drift og har siden den 15. december ...
Skive Fjernvarme: Nu begynder det at ligne en succes
Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte er stolt af, at det er lykkedes at opnå en markant forbedret drift og økonomi på det forbrugerejede selskabs ...
Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas
Efter måneders forsinkelser er folkene bag BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød så småt begyndt at starte anlægget op.
Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt
Hvis kraftværkerne dropper at bruge træpiller til fordel for termisk forgasning af halm, kan de undgå de kritiske røster om træpillernes CO2-neutralitet. ...
Termisk forgasning i et presset marked
Termisk forgasning er en vigtig brik i fremtidens fossilfrie energisystem, men trods mere end 25 års forskning og udvikling har Danmark kun to anlæg i stabil ...
Tjærefri forgasning i stor skala
Forskere på Danmarks Tekniske Universitet har i flere år været kendt for at kunne lave forgasningsanlæg i mindre skala, der kan producere en ren og tjærefri ...
Tar-free gasification on a large scale
For several years, scientists at the Technical University of Denmark have been known for being able to create small-scale gasification facilities that can ...
Fremtidens superfleksible kraftværk
Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver ...
The ultra-flexible power plant of the future
Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power ...
1.000 driftstimer med nyudviklet forgasningsanlæg
Natten til den 14. marts rundede et nyudviklet forgasningsanlæg, opført af BioSynergi Proces, de første 1.000 driftstimer. Selve begivenheden fandt sted i ...
1,000 operating hours with newly developed gasification facility
On the night up to the 14th of March, a newly developed gasification facility built by BioSynergi Proces reached the first 1,000 operating ours. The actual ...
FiB nr. 20, juni 2007
FiB no. 20, June 2007
Fokus på forgasning af biomasse
Forskning i Bioenergi sætter i dette nummer fokus på forgasningsteknologien – et område hvor Danmark har gjort sig internationalt bemærket, men hvor vi fortsat ...
Europas største forgasningsanlæg
I Skive er man nu gået i gang med de første testkørsler af et stort forgasningsanlæg, der fremover skal forsyne byens borgere med el og fjernvarme. Anlægget, ...
The largest gasification plant in Europe
Skive has seen the first trial runs of a large gasification plants, which is meant to provide the inhabitants of Skive with electricity and district heating in ...
Den tjærefri forgasser – og den ultimative forgasser
Tjærefri forgasning er en dansk specialitet udviklet på Halmfortet på Danmarks Tekniske Universitet. Her har man også udført en række vellykkede forsøg med ...
The tar-free vaporizer – and the ultimate vaporizer
Tar-free gasification is a Danish area of specialisation developed on “Halmfort” (the straw fortress) within the Danish University of Technology, where a ...
Stabil drift efter ti års indkøring
Det tog fire år at få forgasseren til at fungere optimalt, tre år at få anlægget til at producere el, og yderligere tre år inden problemerne med spildevandet ...
Stabile operation following ten years of commissioning
It took four years to make the vaporizer work properly, three years to make the plant produce electricity and another three years to solve the wastewater ...
Forgasning af besværlige biobrændsler
I dag er det ikke blot muligt at omdanne skovflis og tørt træ til gas. Selv de mere genstridige former for biomasse som halm og husdyrgødning kan forgasses. ...
Gasification of problematic biofuels
Today, we are not only able to convert wood ships and dry wood to gas, but also more problematic types of biomasses such as straw and animal manure are used in ...
Ud med naturgas – ind med flisgas
Inden længe kan det lokale kraftvarmeværk i landsbyen Gjøl vest for Aalborg begynde at producere el og varme på basis af forgasningsgas. Anlægget er det ...