Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 48 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Luftfarten kan blive CO2-neutral – men der skal handles nu!
Luftfart er ansvarlig for fem procent af den globale opvarmning, og hvis væksten fortsætter som hidtil, vil flybrændstof lægge beslag på en fjerdedel af ...
Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint og kuldioxid. Gaskvaliteten er ...
Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas
Kombinationen af brint og biogas er genial, når det drejer sig om at skabe balance i elsystemet og producere brændstof til den tunge del af transportsektoren. ...
Vi skal satse på metanisering
Danmark har gode muligheder for at tage teten på det næste store skridt i den grønne omstilling – den såkaldte metanisering hvor el konverteres til ...
Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra ...
Konvertering og forædling af grøn strøm kan blive et nyt dansk industrieventyr
Analyser peger på, at Nordsøens vindkraftressourcer på sigt kan dække op mod halvdelen af Europas elforbrug. Det stiller store krav til teknologier, der kan ...
Elektrofuels: Teknologien virker – men det er dyrt
Det er en kæmpe udfordring at få gjort transportsektoren klimavenlig, men det kan lade sig gøre. Hvis vi suger CO2 ud af atmosfæren, kan vi med grøn brint ...
Elektrofuels: Start med CO2 fra biogas
Med elektrofuels kan vi bogstaveligt talt få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og de mange fly, som belaster klimaregnskabet. Produktion af ...
Brint og CO2 bliver til diesel
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu vil en norsk ...
Forsøg med ammoniak som flybrændstof
En gruppe britiske forskere har udført de første lovende forsøg med en teknologi, der gør det muligt at bruge almindelig ammoniak som brændstof til jetmotorer. ...
Brintproduktion til søs kan snart blive en realitet
Den hollandske forskningsinstitution TNO er i fuld gang med at etablere et offshore brintproduktionsanlæg ti kilometer fra kysten til Haag, og i Norge er man i ...
Grøn metanolproducent flytter ind på Aalborg Havn
Det spirer med PtX-virksomheder på Aalborg Havn. Senest har producenten af såkaldt e-metanol, REintegrate, etableret sig på havnen i Aalborg Øst.
Danmarks første PtX-anlæg er en succes
HyBalance-projektet i Hobro har vist, at det er muligt at konvertere strøm til brint i stor skala. Anlægget kan øge og nedbringe produktionen i løbet af ...
Katalysator omdanner CO2 til ethanol
Ved hjælp af en nyudviklet katalysator kan kuldioxid og vindmøllestrøm omdannes direkte til ethanol. Til forskel fra brændselsceller er det ikke nødvendigt at ...
Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof
Det er ikke nødvendigt at bruge biomasse for at kunne fremstille et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel. CO2-indholdet i atmosfæren vil, sammen med ...
“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan
Metangas, fremstillet ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2-indholdet i biogas, kan konkurrere med traditionel opgradering af biogas, hvis “vindmøllemetan” får ...
Med CO2-fangst kan vi få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og fly
Vindmøllestrøm og CO2 kan konverteres til flydende og gasformige brændstoffer med en virkningsgrad på 55-70 procent, og med de rette rammevilkår kan vi få ...
EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels
Tre nye projekter inden for elektrofuels har hver fået omkring 16 millioner kroner i støtte fra EUDP til at bringe teknologien et skridt nærmere ...
Nordjysk anlæg skal konvertere brint og CO2 til metanol
Til sommer drypper de første dråber grøn metanol ud af et anlæg, som etableres i Nordjylland. Brændstoffet, der produceres på basis af brint og CO2, kan blive ...
Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas
En lille encellet mikroorganisme, der lever af kuldioxid og brint, kan blive en billig og effektiv metode til opgradering af biogas. Teknikken, der er støttet ...
Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof
Det er en kæmpe udfordring, at få gjort transportsektoren CO2-neutral. Biobrændstoffer gør det ikke alene, men med den rette kombination af el og biomasse kan ...
Brint kan reducere behovet for biomasse – men brint gør det ikke alene
Vi kommer til at bruge masser af brint i fremtidens energisystem, men hovedparten skal kobles sammen med kulstof, så vi kan øge mængden af metangas og flydende ...
Dansk konsortium vil udvikle ammoniakmotorer til skibe
Innovationsfonden investerer i det såkaldte AEngine-projekt, der skal udvikle ammoniakmotorer til skibsbranchen. Projektet skal bane vejen for den første ...
Methanol fra biogasanlæg kan erstatte 30 procent af benzinforbruget
Hvis CO2-indholdet fra landets biogasproduktion udnyttes til fremstilling af methanol, vil der i 2023 kunne produceres grøn metanol, svarende til 30 procent af ...
Ny aftale tager næste skridt mod verdens første energiøer
Partierne bag klimaaftalen er blevet enige om, hvor havvindmølleparkerne ved energiø Bornholm skal placeres, ligesom man vil undersøge et stort område i ...
Anbefalinger til en dansk PtX-strategi
Dansk Energi har taget initiativ til at samle 18 centrale virksomheder på tværs af hele værdikæden med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan en ...
Circle K køber 50 millioner liter dansk produceret eMethanol
Circle K, der står bag et netværk af tankstationer i Skandinavien, har sagt ja til at købe 50 millioner liter eMethanol, som nordjyske REintegrate vil ...
Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi
Biogasanlæggene vil kunne forbedre deres økonomi markant ved at producere grøn metanol i stedet for bionaturgas. Det vurderer Haldor Topsøe, som nu vil teste ...
Nu leverer power-to-gas-anlæg i København biometan til naturgasnettet
Efter en årelang testfase har metangassen fra et såkaldt power-to-gas-anlæg (P2G) hos Biofos i København en kvalitet, så den kan distribueres via ...
Ny effektiv metode kan omdanne CO2 til grønne transportbrændstoffer
Et forskerteam fra DTU og Stanford University har demonstreret en ny praktisk metode til, hvordan man på en effektiv måde kan omdanne kuldioxid til “byggesten” ...